Vypočítajte si spotrebu
Uloženie dlaždíc na strih (+)
0
Spôn/Level+
Uloženie dlaždíc na väzbu (T)
0
Spôn/Level+
Uloženie dlaždíc na strih (+)
0
Klinov
Uloženie dlaždíc na väzbu (T)
0
Klinov
viac info
16. novembra 2020 Prečítané 2309x

O normách a technických listoch pre obkladačov 

V Európskej únii sa aj dokončovacie stavebné práce riadia normami. Švajčiari však majú k normám vypracované aj podrobné komplexné metodiky, technické listy.

Tipy

Predstavte si, že majster obkladač sa vyberie na poznávaciu cestu okolo sveta. Ako profesionál si na potulkách všíma aj obklady, podlahy a dlažby. Nielen tie ukážkové, čo vydržali stáročia a niektoré aj dlhšie v rôznych historických budovách. Aj tie bežné, v hoteloch, reštauráciách, obchodoch či v súkromí. Myslíte si, že sa obklady a podlahy lepia vo svete inak ako u nás? Sú normy a postupy zásadne iné alebo je už aj táto oblasť globalizovaná? Pozrieme sa, ako je to u nás doma, teda v Európe. 

normy pre obklady a dlažby, leveling system, vyrovnavaci system

STN, ČSN, EN, DIN, NHBC, LABC a mnohé iné

Keďže sme hrdí Európania, občania Európskej únie, nedá sa to robiť tak nejako „po našom.“ Aj v oblasti stavebných prác, konkrétne dokončovacích, kam obklady a dlažby patria, máme vlastné normy a harmonizované európske normy. Vieme teda, že by sme mali pokladať a obkladať v zásade rovnako v Kaľamenovej, Lodži, Uppsale, Giessene, Nelahozevsi, Lienzi, Zurichu a aj v Parme, Thessalonikách, Nice  či Zaragoze. 

Okrem toho je už v podstate harmonizovaná aj stavebná výroba, materiály vrátane chémie. Rovnakú taliansku obkladačku, nemecké lepidlo, poľskú škárovku a slovenské kliny by ste mali kúpiť v celej Európe. A prakticky v celom „západnom“ svete.

normy pre obklady a dlažby, leveling system, vyrovnavaci system

Ako je to u nás?

Oblasť stavebníctva, dokončovacích prác, obkladov a dlažieb je v našej krajine legislatívne vymedzená viacerými zákonmi, vyhláškami, normami.

Slovenským „normotvorcom“ je štátny Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Je to ústredný orgán štátnej správy s horizontálnou pôsobnosťou.

Jeho poslaním je tvorba a udržiavanie dôveryhodných, prierezových nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Úrad plní svoje úlohy a funkcie v oblastiach kvality, metrológie, skúšobníctva a technickej normalizácie.

 

Švajčiari chcú byť zase iní?

No ani nie veľmi iní, ale lepší, kvalitnejší, presnejší, prepracovanejší. Neplatí to len na Švajčiarov, ale aj Rakúšanov a Nemcov. Vyplýva to zrejme z toho, čo majú germánske národy spoločné: snahu o čo najkvalitnejší výkon, disciplínu, úctu k pravidlám a zmysel pre poriadok, niekedy až byrokraticky detailný. Čo sa však prepracovanosti pracovných postupov týka, Germáni prakticky nemajú na svete konkurenciu.

V európskom prostredí oblasti dokončovacích stavebných prác sa darí okrem harmonizácie noriem aj čiastočnému zosúlaďovaniu technických a technologických postupov a pravidiel. Inšpiráciou napríklad pre slovenské aj české postupy týkajúce sa obkladania keramikou a kameňom sú práve tie švajčiarske a aj rakúske technické pravidlá, technické listy. Ale deje sa to aj naopak, napríklad pravidlá pre obkladanie sklom vytvorili českí odborníci.

 

Viete…

… že Švajčiarsko je dlhodobo krajina s najvyšším počtom zlatých medailí získaných na svetových súťažiach obkladačov? Vo Švajčiarsku pracuje viacero majstrov sveta v obkladaní.

 

Ako švajčiarske hodinky

Švajčiarsky odvetvový systém – aj v stavebníctve – má pyramidálnu štruktúru. Na vrchole sú normy, upravujúce všeobecné zásady s dlhou a nemennou platnosťou. Technické listy, ktoré tvoria nosné prvky pyramídy, sú výsledkom práce odborných komisií. Sú aktualizované tak, že kopírujú vývoj podľa skúseností a podkladov výrobcov a ich produktových listov, ktoré tvoria priemyselný štandard.

Technické listy pre keramické a kamenné obklady a dlažby sú súborom aktualizovaných technických pokynov, predstavujúcich komplexnú metodiku v oblastiach:

  • navrhovania a projektovania
  • výberu vhodných materiálov
  • technologických postupov
  • riešenia náročných detailov
  • príčin chýb a porúch a spôsobov ich odstraňovania a opráv
  • zásad vhodného ošetrovania, čistenia a údržby.

Technické listy sú zamerané na dlhodobé udržanie kvality obkladov a dlažieb. Máme sa teda čo učiť a čím sa inšpirovať.

 

Normy nepustia, ale…

Vo Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku, u nás a prakticky kdekoľvek, kde sa snažia pokladať a obkladať kvalitne, platí zásadné pravidlo: ani najprepracovanejšie normy, postupy, zásady a technické listy nezaručia kvalitu odvedenej práce. Kľúčový je človek, jeho zodpovednosť, precíznosť, patričné znalosti a skúsenosti. Všetko, čo zahŕňa odbornosť a kvalifikácia profesionálneho majstra.  

V prípade, že si nie ste istí, či môžete využiť náš systém aj pre vašu realizáciu, neváhajte nás kontaktovať. Skúsený a vyškolený personál vám ochotne poradí s akýmkoľvek problémom.

SPOZNAJTE NAŠE PRODUKTY

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ