Vypočítajte si spotrebu
Uloženie dlaždíc na strih (+)
0
Spôn/Level+
Uloženie dlaždíc na väzbu (T)
0
Spôn/Level+
Uloženie dlaždíc na strih (+)
0
Klinov
Uloženie dlaždíc na väzbu (T)
0
Klinov
viac info
3. septembra 2020 Prečítané 17871x

Vyhnite sa najčastejším chybám pri obkladaní

O tom, že aj majster tesár sa raz za čas utne, vedeli už naši praotcovia. Aj majstrovi obkladačovi môže ujsť ruka a ak obkladáte svojpomocne, chýb môžete narobiť viac. Napriek tomu, že obkladanie má osvedčené a overené postupy, mnohé chyby sa pravidelne opakujú. Okrem estetického znehodnotenia obkladačskej práce môžu mať vplyv aj na životnosť obkladu. […]

Tipy

O tom, že aj majster tesár sa raz za čas utne, vedeli už naši praotcovia. Aj majstrovi obkladačovi môže ujsť ruka a ak obkladáte svojpomocne, chýb môžete narobiť viac. Napriek tomu, že obkladanie má osvedčené a overené postupy, mnohé chyby sa pravidelne opakujú. Okrem estetického znehodnotenia obkladačskej práce môžu mať vplyv aj na životnosť obkladu. Čítajte, aké sú najčastejšie chyby pri obkladaní a ako im môžeme predísť.

Chyby pri obkladaní | Leveling system | Levelys 

Manuály nepustia

Experti, autori odbornej literatúry a aj majstri s dennodennou praxou sa isto zhodnú v jednej veci. Gro chýb pri obkladaní vyplýva z neznalosti alebo nedodržiavania postupov. V krajných prípadoch z ich obchádzania. Aj na obkladanie existujú štandardizované metódy, príručky, zásady, postupy zhrnuté do správnej praxe obkladania.

Kto sa drží postupov a dodržiava aj pokyny výrobcov materiálov potrebných na obkladanie, vyhne sa väčšine chýb. Platí to rovnako pre profesionálov, ale aj pre všetkých, ktorí sa rozhodnú obložiť kúpeľňu svojpomocne.

 

Osnovy tiež nepustia

Vo viacerých stredných odborných školách existuje učebný odbor murár-obkladač, s patričnými osnovami. Absolventi získajú na základe zložených skúšok výučný list, ktorý ich kvalifikuje ako odborných pracovníkov, pripravených na vykonávanie základných aj špeciálnych murárskych prác podľa technologických postupov. Obkladanie patrí medzi dokončovacie murárske práce.

 

Vedeli ste, že…

…v našej krajine nemáme systém majstrovských a certifikačných skúšok, ako napríklad v Rakúsku či Švajčiarsku? Absolventi s výučným listom sú tak odkázaní na získavanie praxe bez možnosti absolvovania skúšok vyššej majstrovskej úrovne.

Chyby pri obkladaní

Je ťažké chyby rozdeliť podľa exaktných kritérií. Snáď na tie viditeľné aj neškoleným okom a skryté, ktoré sa prejavia časom. Experti, ktorí sa venujú aj posudkovej činnosti pri reklamáciách dlažieb a obkladov, zhrnuli problematiku takto:

Chyby obkladových prvkov vrátane doplnkov možno rozdeliť na dve skupiny. Chyby pred obkladaním a tie, ktoré sa prejavujú po obkladaní a vznikajú zvyčajne pri obkladaní.

Stavebné chyby a poruchy sú spôsobené najmä

 • nevhodným výberom obkladacích prvkov
 • výberom nevhodných spájacích materiálov
 • nekvalitným podkladom
 • pohybmi podkladu
 • vplyvmi teploty a vlhkosti.

Chyby pri obkladaní vznikajú hlavne

 • nesprávnym postupom obkladania
 • neaplikovaním lepiacej hmoty na celú plochu keramického prvku
 • nedodržaním kontroly rovinnosti
 • nedodržaním podmienok vlhkosti podkladu
 • nekompaktným škárovaním
 • nekvalitnými spájacími hmotami.

Chyby pri obkladaní | Leveling system | Levelys 

Drvivú väčšinu chýb pri obkladaní spôsobuje nedodržiavanie postupov. Ale aj ich obchádzanie. Čiastočne aj neznalosť vlastností materiálov a technologických postupov ich prípravy a práce s nimi.

 

Náš tip: 

Chýb pri obkladaní sa najjednoduchšie vyvarujete precíznym dodržiavaním postupu obkladania. Rovnako aj návodov prípravy lepiacich a škárovacích zmesí. Ak k tomu pridáte aj šikovný systém, ktorý vám uľahčí prácu, tak položíte obklad alebo dlažbu podľa predstáv.

 

Chyby pri obkladaní nemusíme opakovať

Každý majster obkladač a aj expert, tvoriaci príručky a postupy vie, že ľudia chybujú. Obkladanie je ručná, remeselná práca, pri ktorej je ľudský faktor pri výslednej kvalite rozhodujúci. Práve publikovanie chýb, vzdelávanie v tejto oblasti určite skvalitňuje prácu každého obkladača. Pretože chybovať nemusíme, ak sa poučíme z chýb tých druhých. Aj pri obkladaní totiž platí jedna zásada. Ani najkrajší a najkvalitnejší obkladový materiál nebude plniť svoje estetické a technické poslanie, keď je nesprávne aplikovaný.

V prípade, že si nie ste istí, či môžete využiť náš systém aj pre vašu realizáciu, neváhajte nás kontaktovať. Skúsený a vyškolený personál vám ochotne poradí s akýmkoľvek problémom.

SPOZNAJTE NAŠE PRODUKTY

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ