MIPEMI s.r.o.

Pekárska 14, 917 01 Trnava

SÍDLO FIRMY NESLÚŽI AKO KAMENNÝ OBCHOD.

IČO : 47 576 537
DIČ : 2023989429
IČ DPH : SK2023989429
IBAN : SK76 0200 0000 0032 3781 7354 (VÚB)
SWIFT : SUBASKBX

Zapísaný na Okresnom súde Trnava, odd. Sro, vl.č. : 33520/T
Odbor výkonu dozoru: Inšpektorát SOI Pekárska 23, 917 01 Trnava

Napište nám